Bezpečnost potravin je pravidelně kontrolována

Publikováno: květen, červen 2023

Prioritou státu je zdraví českých občanů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto důkladně kontroluje zemědělské produkty, které se do Česka dovážejí.

K bezpečnosti a nezávadnosti potravin pomáhá Systém rychlého varování pro potraviny, který funguje v celé Evropě. V případě, že systém zachytí závadné potraviny, jsou staženy z trhu.

O potenciálně závadných potravinách okamžitě informuje Ministerstvo zemědělství. Přehled aktuálních varování najdete na webu:

Varování před závadnými potravinami