Česko se zbavilo závislosti na ruském plynu

Publikováno: březen, duben 2023

Díky dodávkám plynu z Norska a z terminálů v Nizozemsku a Belgii zvládneme letošní i příští zimu bez ruského plynu. Více než 98 % plynu nyní pochází z bezpečných zdrojů. Zásoby plynu i díky snížení spotřeby zůstávají nadprůměrně vysoké a výrazně klesla i jeho tržní cena. Postupně se sníží i pro spotřebitele.

Ruský plyn do ČR neteče už od podzimu

Jen přibližně 2,2 % celkových dodávek plynu do České republiky k nám od loňského září přitekla přes stanici Lanžhot na hranicích se Slovenskem. Od ukončení dodávek ruského plynu přes plynovod Nord Stream je právě toto místo jediným, kudy se k nám může dostat plyn z Ruska. Zbylých skoro 98 procent dodávek plynu k nám od září přiteklo přes Německo. Do Německa přitom už žádný plyn z Ruska téct nemůže, protože dodávky přes plynovod Nord Stream byly ukončeny.

Dodávky z Ruska se téměř plně povedlo nahradit plynem z Norska a dodávkami zkapalněného zemního plynu z Belgie a z Holandska. Ty se meziročně zvýšily více než třikrát.

Zásoby plynu i díky snížení spotřeby zůstávají nadprůměrně vysoké a výrazně klesla i jeho tržní cena. O něco pomaleji klesají také ceny energií pro zákazníky. Společnosti, které dodávají energie konečným zákazníkům, nakupují jejich zásoby dopředu. Dělají to pro to, aby měli pro své zákazníky energií dostatek. Postupně tak bude pokračovat také pokles cen energií pro zákazníky.