NEBOJTE SE AI, ALE NEZAPOMÍNEJTE NA RIZIKA. OVĚŘUJTE SI INFORMACE A DBEJTE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Krádeže a zneužívání identit nebo deepfake podvrhy s využitím umělé inteligence jsou nedílnou součástí kyberkriminality.Ta je dlouhodobě nejstrměji rostoucí trestná činnost. V České republice v roce 2016 představovala cca 2 % evidované trestné činnosti, v roce 2023 to už bylo téměř 11 %. 

Umělou inteligenci zneužívají útočníci například pro podvodný telefonát, který se tváří, že je z vaší banky. Může upozornit na zastaralou bankovní aplikaci, kterou je potřeba aktualizovat přes internetový odkaz. Ve chvíli, kdy je podvodná aplikace v telefonu, útočník získává přístup nas váš účet.  

Další důvěryhodné zdroje informací

Jak nenaletět? 

Desatero správného užívání AI